» تکنولوژی » Active Wave

Active Wave

Active Wave

 TOTO دارای انواع دوش های مناسب برای استفاده در هر زمان از روز است. دوش های ما سه نوع مختلف از اسپری کردن آب را دارند که اجازه انتخاب هرکدام را بسته به زمان دوش گرفتنتان در روز به شما می دهد. Active Wave بیدار و زنده کننده برای آغاز یک روز خوب راهی بسیار مناسب است. این نوع دوش، تاثیر بسیار قوی بر سیستم عصبی شما دارد. قطره های بزرگ آب، تجربه ی یک دوش گرفتن عالی و سخاوتمندانه را به شما عرضه می دارد.