» تکنولوژی » Turnado flush

Turnado flush

Turnado flush

 

مزیت های فلاش گردابی


  • بسیار بی صدا عمل می کند
  • ماندگاری پاکیزگی کاسه را افزایش می دهد
  • انجام عمل فلاش بدون اسپری یا غبار انجام می شود
  • از نفوذ و گسترش باکتری و میکروب ها به سطح درب یا محیط اطراف جلوگیری می کند
  • حجم مصرفی آب جهت انجام فلاش بسیار کم می باشد
  • نیاز اندکی به استفاده از پاک کننده ها دارد

گزارش کارشناس آزمون محیط زیست


یک تجزیه و تحلیل تطبیقی از یک توالت توتو با فلاش گردابی و یک توالت متعارف توتو 


نتایج


بر اساس گزارش فلاش گردابی تقریبا غیر ممکن است که میکروب های روده ای قابلیت گسترش یافتن پیدا کنند 

  1. هیچ عامل عفونی در پایین صندلی توالت پس از فلاشینگ یافت نشد
  2. هیچ عامل عفونی در اطراف توالت پس از فلاشینگ یافت نشد

جهت خواندن گزارش کامل اینجا را کلیک کنید 

       
 

 

تکنولوژی فلاش گردابی 

این تکنولوژی یکی از اساسی ترین ویژگی های توالت های توتو می باشد. بسته به مدل دو یا سه جت یک گرداب قدرتمند و گردشگر آب ایجاد می کنند، که باعث تمیز کردن کل سطح کاسه می شود. این تکنولوژی الهام گرفته از گردباد می باشد. این فلاش فشار آب را بوسیله ی کانال هایی که همه در یک جهت می باشند افزایش می دهد و باعث رسیدن آب به کل سطح کاسه شده و از تجمع جرم و باکتری و خاک در سطح توالت جلوگیری می کند.
 
 

مشاهده ی نحوه ی کارکرد مکانیزم ها


 اسپری آب 


 گرداب آب 


 از بین بردن ذرات ریز قسمت 1 


 
 از بین بردن ذرات ریز قسمت 2 


 از بین بردن ذرات جامد قسمت 1 


 از بین بردن ذرات جامد قسمت 2 


 فیلم تکنولوژی فلاش گردابی 


 مقایسه صدا بین توتو و رقبا