» تکنولوژی » Comfort Wave

Comfort Wave

Comfort Wave

 TOTO دارای انواع دوش های مناسب برای استفاده در هرزمان از روز است. دوش های ما سه نوع مختلف از اسپری کردن آب را دارند که اجازه انتخاب هرکدام را بسته به زمان دوش گرفتنشان در روز به شما می دهد. Comfort Wave نوع استاندارد دوش های قابل دسترس در تمامی مدل های دوش TOTO است. این نوع اسپری آب یک انتخاب ایده آل برای تمامی ساعات روز با تولید قطرات بزرگ آب محبت خلق یک دوش شادی بخش و آرامش بخش است.