» تکنولوژی » Warm Spa

Warm Spa

Warm Spa

 TOTO دارای انواع دوش های مناسب برای هر زمان از روز است. دوش های ما سه نوع مختلف از اسپری آب را دارند که اجازه انتخاب هرکدام را بسته به زمان دوش گرفتنتان در روز به شما می دهد. Warm Spa یک روش ایده آل برای دوش گرفتن در عصر برای شماست. حجم و فشار کامل و کافی آب، تمام بدن شما را به سان اینکه در وان آب حمام می کنید در بر می گیرد. همچنین این نوع دوش، درجه حرارت بدن شما را مثل زمانیکه یک دوش آب گرم در وان می گیرید بالا برده و به آرامش رسیدن بدنتان و به خواب رفتنتان در شب کمک بسیاری می کند.