» فوتر » راهنما » روشهای پرداخت

پس از انتخاب محصول به شیوه های زیر امکان پرداخت وجود دارد:

کارت به کارت

واریز به حساب از طریق شماره حساب، ساتنا یا پایا

پرداخت در فروشگاه