» تکنولوژی » AERIAL PULSE

AERIAL PULSE

AERIAL PULSE

AERIAL PULSE

 

AERIAL PULSE

 

سردوشهای توتو به ویژگی پالس هوایی مجهز شده اند، که در عین استفاده بهینه از آب ،آرامش فوق العاده ای هم ارائه می دهند. هوا از طریق سر دوشها جذب و به آب اضافه می شود. سردوش قطره های آب را با هوا حجیم و پرقدرت کرده و باعث حس خوشایندی به همراه آرامش می گردد.