» تکنولوژی » GYROSTREAM

GYROSTREAM

GYROSTREAM

 GYROSTREAM

 

GYROSTREAM

GYROSTREAM

موجدار شدن آب یک تکنولوژی جدید و خاص از توتو می باشد ، بطوریکه باعث لذت بخش تر شدن در هنگام دوش گرفتن می شود. حتی در هنگامی که زیر دوش آب قرار میگیریم احساس جادویی آب را می توانیم لمس کنیم و یک تجربه بسیار خوشایند همانند ماساژ گرفتن در یک SPA را می توانیم داشته باشیم .

این تکنولوژی جدید توتو باعث می شود مانند هنگامی که گلهای آب را اسپری میکنیم، آب با قدرت فراوان  اسپری شده و یک گرما و آرامش لذت بخش را تجربه کنید.

GYROSTREAM

با دوش گرفتن در زیر امواج آب باعث می شود جریان خون افزایش یافته و حس خستگی و کوفتگی از عضلات و ماهیچه ها خارج شود.

GYROSTREAM