» تکنولوژی » HYDRO ELECTRIC POWER

HYDRO ELECTRIC POWER

HYDRO ELECTRIC POWER

HYDRO ELECTRIC POWER

HYDRO ELECTRIC POWER

 

HYDRO ELECTRIC POWER

آب از طریق دستگاه MICRO-VORTEX که  در شیر تعبیه شده است جاری میشود و سپس این دستگاه با استفاده از انرژی  که حاصل چرخشی آب می باشد  آن  را به جریان برق تبدیل میکند.

 

HYDRO ELECTRIC POWER

این برق تولید شده در قسمت ذخیره کننده با CAPACITOR ذخیره می شود و سنسور از برق ذخیره شده برای جاری کردن آب از شیر استفاه می کند.